Modellen möjliggör utbildningar, kurser, seminarier och konferensmöjligheter. Allt baserat på bild- och ljudmöten av högsta kvalitet i realtid.

Det är från person till person och många till många. Rummen möts och på detta sätt upplever man att man är i samma ljudmiljö och får samma visuella upplevelse.

• Utbildningen genomförs digitalt på samma sätt som en scenkonstföreställning med fiberöverföring utan fördröjning, vilket innebär att utbildningen blir i realtid med kommunikation mellan varandra.
• Deltagarna upplever och är delaktiga i samma utbildning i bygdegården i Halland som med deltagare på exempelvis på Chalmers eller rymdforskningen i Kiruna.
• Möjligheter att planera utbildningssatsningar i samverkan med kommunerna för företagare/ kommunanställda på orten i bygdegårdar/lokaler.

Kulturskola till alla elever

Visa sida

Med digital överföring erbjuds Kulturskola till alla elever och kursdeltagare. Då man inte behöver resa till centralorten kan undervisning ske i bygdegård, byskola eller annan lokal, där man även kan ta emot undervisning från annat håll i Sverige. Exempelvis skulle en körledare kunna dirigera en kör på distans eller språkläraren jobba hemifrån.

Det blir enklare för alla som inte har möjlighet att resa själva och man får möjlighet att testa flera aktiviteter.