En levande och digital landsbygd

En viktig del i landsbygdsutveckling är bygdegårdar, skolor och andra lokalhållare. Att skapa förutsättningar och möjligheter att göra dessa lokaler ändamålsanpassade till den digitala utvecklingen. Detta kommer att ge spinoffeffekter där man kan sända/visa andra event, som exempelvis bröllop och andra högtidsfester. Det innebär att vi kan få tillbaka en levande landsbygd där man kan bo, leva, jobba och ta del av ett stort kultur och utbildningsutbud.

Ta cykeln till teaterkvarteren i West End

Med digitala arrangemang kan fler människor i olika delar av landet, och som av olika skäl inte har möjlighet att besöka teatrarna, ta del av ett kulturutbud av hög kvalitet. Att man dessutom kan gå eller ta cykeln till byns lokal istället för att ta bilen till stan är att göra miljön en stor tjänst.

Allas rätt till kultur och utbildning

Med digital överföring kan man samköra tillställningar i olika samarbetsformer och det ger möjlighet för många lokalhållare att erbjuda ett större utbud som alla kan ta del av.

Opera Extravaganza

I ett samarbete med Riksteatern, Operahögskolan i Stockholm och Smålands Musik & Teater gavs en helafton med opera. Med hjälp av fiberteknik kunde en fullskalig operaföreställning för första gången turnera i Sverige med orkestern och sångarna på helt olika platser.