Kultur och utbildning på ett nytt sätt

Digitala arrangemang har många positiva effekter. När vi kan kombinera digitala och fysiska lösningar skapar vi samtidigt en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Därför måste vi skapa förutsättningar och möjligheter att göra bygdegårdar, skolor och andra lokalhållare ändamålsanpassade till den digitala utvecklingen.

Tillgängligt för alla

Med ett digitalt utbud ökar vi tillgängligheten till kultur och utbildning. Det gör det möjligt för många lokalhållare att erbjuda uppsättningar, musikaler och utbildningar som annars aldrig hade kommit till orten. Vi minskar även onödiga resor som blir en stor samhällsekonomisk vinst. Man ska exempelvis inte behöva ha tillgång till bil för att få tillgång till kultur och utbildning.