Live, digitalt & tillsammans

Modellen erbjuder arrangemang som visas digitalt, vilket innebär att alla kan ta del av scenkonst och utbildningar på lika villkor. Man kan se arrangemang från i princip hela världen, oberoende av var man bor.

Så här funkar det

Om en föreställning visas i exempelvis Stockholm, kan den med fiberöverföring visas i realtid på storbild runt om i landet – och tvärtom. Detta kan göras i naturlig storlek i skala 1:1. Det finns även möjlighet för skådespelarna att möta sin publik i ljud och bild. Man kan höra allt från skratt till tårar.

Applåder ska höras!

Idag är tekniken så bra, att publiken och skådespelare känner varandras närhet. Detta ger stor delaktighet och det blir en unik liveupplevelse tillsammans med alla andra i de anslutna lokalerna.

På en scen nära dig

Digitala arrangemang kan visas i bygdegårdar, skolor och andra lokaler som är ändamålsanpassade till den digitala utvecklingen. Vi har genomfört ett flertal föreställningar och reaktionerna från både publik och skådespelare är mycket positiva.