Stora föreställningar till små platser

Med digital scenkost blir kulturen tillgänglig på landsbygden, och fler människor i olika delar av landet kan ta del av ett kulturutbud av hög kvalitet. Här ges möjlighet att se föreställningar som ALDRIG annars hade kommit till orten. Exempelvis föreställningar från Metropolitan i New York och operascener i Italien, eller det smalare utbudet som nu kan nå ut till en bredare publik.