Om föreningen KUD

Kultur & utbildning på distans – En del av riksteatern

• Föreningen KUD har bildats utifrån ett digitalt projekt mellan Riksteatern Halland och Bygdegårdsdistriktet. 

• Föreningen KUD är en Riksteaterförening som arrangerar digital kultur. 

• I Falkenberg finns även Falkenbergs Riksteaterförening som arrangerar scenkonst i stad och land.

• KUD står för olika arrangemang som arrangeras digitalt. 

• KUD vill visa vikten av att kulturen når ut lokalt och regionalt. 

• KUD vill visa på kulturens drivkraft och innovation på landsbygden både utifrån kvalitet och hållbarhet.

• Den digitala utvecklingen kan både stärka det lokala engagemanget och göra kulturen tillgänglig, något som    kompletterar utbudet i landsbygdens samlingslokaler.