Digitalt arrangörskap

KUD är den förening som Riksteatern kan använda för att kanalisera utbildningar av arrangörer och lokalhållare till att arrangera digitalt. Dessa utbildningar bör så klart vara digitala med interaktion i realtid.

Föreningen möjliggör för lokalhållare ute på landsbygden att bli mötesplatser för kultur live,
kultur digitalt, användning av samhällsnyttan och kulturskola på distans.

KUD fungerar som en länk för Riksteatern, Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar, Bygdegårdarna och andra samlingslokaler som kommer att bli betydelsefull för att vara i framkant kring att visa hur kulturföreningar kan arbeta med ett digitalt arrangörskap.

Live på storbild

Skådespelarna/föredragshållarna agerar mot en publik som finns i lokalen och på distans. Det är inte som att se på TV med närbilder och snabba klipp – det är som att vara där. Hade man agerat mot en TV-kamera hade det lika gärna kunnat vara inspelat.

En unik liveupplevelse på distans

Idag är tekniken så bra, så publiken och skådespelare känner varandras närhet. Man kan höra publiken och åhörarnas reaktioner, allt från skratt till tårar. Detta ger stor delaktighet och det blir en unik liveupplevelse tillsammans med alla andra i lokalen.