Kultur till alla

Oberoende av var man bor ska man i närheten av Folkets Hus, bygdegårdar, skolor och andra möteslokaler kunna uppleva eller skapa kultur med fiberbaserad distansanslutning – och helst dubbelriktat. Samma förutsättning ska finnas för utbildning av företagare, vuxna, barn och ungdomar.

Behöver man professionell entreprenörsutbildning i inlandet så bär vi den dit. Har man kurser i inlandet så ska man kunna erbjuda dessa i hela landet.

Utbildning till alla

Alla ska ha tillgång till utbildning där dom bor – det handlar både om Kulturskolan och alla som inte har möjlighet att resa till utbildningar i exempelvis Stockholm, Paris eller Melbourne.

Det går utmärkt med fiber

Om vi ska skapa Kulturskola och Scenkonst på distans så krävs samarbete med fiberägarna. Runt om i Halland finns gott om fiber och flera fiberöverföringar – men inget organiserat samarbete.
Vårt stora arbete kommer att vara att få kommuner och regionen att ta ansvar och koordinera ett fungerande kulturnät i Halland.