Bidragsgivare och samarbetspartner till KUD

Riksteatern Halland – initiativtagare och projektägare

Hallands Bygdegårdsdistrikt – samverkanspart och styrgrupp

Stiftelsen Folkets Hubb – teknik och kompetensstöd

Kulturskolorna i Halland – undervisning till landsbygden

Föreningen KUD – en del av Riksteatern, arrangör

Bygdegårdsföreningar – lokalhållare

Falkenbergs Kulturskola – undervisning till landsbygden

Riksteatern – utbyggnad av ett kulturnät i hela landet

Remote North – Regionala kulturnät i Sverige och Norden

Folkets Hus och Parker – samverkar kring Live på Bio exempelvis Metropolitan till bygdegårdar/andra lokaler på landsbygden

Sveriges Radio – Krogsereds bygdegård har fått besök av Sveriges Radios ”På Minuten”

Halmstads Högskola och Högskolan i Eskilstuna gjorde det möjligt att Teater Hallands pjäs ”Bäst på jobbet” kunde utföras med en skådespelare i Halmstad och en i Eskilstuna interaktivt i realtid.

Folk och Kultur – seminarium kring digitalisering, interaktion i realtid med överföring 1:1 2019 och 2020 i Eskilstuna

Bidragsgivare