Kultur och utbildning på distans
en del av Riksteatern
Läs mer
Kultur och utbildning på distans
en del av Riksteaatern
Läs mer
Opera på Bio
Direktsänd opera från metropolen New York till metropolen Ullared
Läs mer!
Föregående bild
Nästa bild
Kultur och utbildning på distans - logotype

På distans tillsammans

Live, digitalt & tillsammans

Modellen erbjuder arrangemang som visas digitalt, vilket innebär att alla kan ta del av scenkonst och utbildningar på lika villkor. Man kan se arrangemang från i princip hela världen, oberoende av var man bor.

Så här funkar det

Om en föreställning visas i exempelvis Stockholm, kan den med fiberöverföring visas i realtid på storbild runt om i landet – och tvärtom. Detta kan göras i naturlig storlek i skala 1:1. Det finns även möjlighet för skådespelarna att möta sin publik i ljud och bild. Man kan höra allt från skratt till tårar.


Applåder ska höras!


Idag är tekniken så bra, att publiken och skådespelare känner varandras närhet. Detta ger stor delaktighet och det blir en unik liveupplevelse tillsammans med alla andra i de anslutna lokalerna.

På en scen nära dig

Digitala arrangemang kan visas i bygdegårdar, skolor och andra lokaler som är ändamålsanpassade till den digitala utvecklingen. Vi har genomfört ett flertal föreställningar och reaktionerna från både publik och skådespelare är mycket positiva.

Stora föreställningar

Stora föreställningar till små platser

Med digital scenkost blir kulturen tillgänglig på landsbygden, och fler människor i olika delar av landet kan ta del av ett kulturutbud av hög kvalitet. Här ges möjlighet att se föreställningar som ALDRIG annars hade kommit till orten. Exempelvis föreställningar från Metropolitan i New York och operascener i Italien, eller det smalare utbudet som nu kan nå ut till en bredare publik.

Konferens och utbildning

Konferens och utbildning

Modellen möjliggör utbildningar, kurser, seminarier och konferensmöjligheter. Allt baserat på bild- och ljudmöten av högsta kvalitet i realtid.

Det är från person till person och många till många. Rummen möts och på detta sätt upplever man att man är i samma ljudmiljö och får samma visuella upplevelse.

  • Utbildningen genomförs digitalt på samma sätt som en scenkonstföreställning med fiberöverföring utan fördröjning, vilket innebär att utbildningen blir i realtid med kommunikation mellan varandra.
  • Deltagarna upplever och är delaktiga i samma utbildning i bygdegården i Halland som med deltagare på exempelvis på Chalmers eller rymdforskningen i Kiruna.
  • Möjligheter att planera utbildningssatsningar i samverkan med kommunerna för företagare/ kommunanställda på orten i bygdegårdar/lokaler.

Kulturskola till alla elever

Med digital överföring erbjuds Kulturskola till alla elever och kursdeltagare. Då man inte behöver resa till centralorten kan undervisning ske i bygdegård, byskola eller annan lokal, där man även kan ta emot undervisning från annat håll i Sverige. Exempelvis skulle en körledare kunna dirigera en kör på distans eller språkläraren jobba hemifrån.

Det blir enklare för alla som inte har möjlighet att resa själva och man får möjlighet att testa flera aktiviteter.

Levande landsbygd

lantlig idyll drönarperspektiv

Levande och digital landsbygd

En viktig del i landsbygdsutveckling är bygdegårdar, skolor och andra lokalhållare. Att skapa förutsättningar och möjligheter att göra dessa lokaler ändamålsanpassade till den digitala utvecklingen. Detta kommer att ge spinoffeffekter där man kan sända/visa andra event, som exempelvis bröllop och andra högtidsfester. Det innebär att vi kan få tillbaka en levande landsbygd där man kan bo, leva, jobba och ta del av ett stort kultur och utbildningsutbud.

Ta cykeln till teaterkvarteren i West End

Med digitala arrangemang kan fler människor i olika delar av landet, och som av olika skäl inte har möjlighet att besöka teatrarna, ta del av ett kulturutbud av hög kvalitet. Att man dessutom kan gå eller ta cykeln till byns lokal istället för att ta bilen till stan är att göra miljön en stor tjänst.

Allas rätt till kultur och utbildning

Med digital överföring kan man samköra tillställningar i olika samarbetsformer och det ger möjlighet för många lokalhållare att erbjuda ett större utbud som alla kan ta del av.

Opera Extravaganza

I ett samarbete med Riksteatern, Operahögskolan i Stockholm och Smålands Musik & Teater gavs en helafton med opera. Med hjälp av fiberteknik kunde en fullskalig operaföreställning för första gången turnera i Sverige med orkestern och sångarna på helt olika platser.

Kultur och utbildning på distans - logotype

Mer kultur

Kultur och utbildning på ett nytt sätt

Digitala arrangemang har många positiva effekter. När vi kan kombinera digitala och fysiska lösningar skapar vi samtidigt en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Därför måste vi skapa förutsättningar och möjligheter att göra bygdegårdar, skolor och andra lokalhållare ändamålsanpassade till den digitala utvecklingen.

Tillgängligt för alla

Med ett digitalt utbud ökar vi tillgängligheten till kultur och utbildning. Det gör det möjligt för många lokalhållare att erbjuda uppsättningar, musikaler och utbildningar som annars aldrig hade kommit till orten. Vi minskar även onödiga resor som blir en stor samhällsekonomisk vinst. Man ska exempelvis inte behöva ha tillgång till bil för att få tillgång till kultur och utbildning.