Projektet
Kultur och utbildning på distans
Läs mer

Vi började i bygdegårdarna

Idén till projektet Kultur och utbildning på distans växte fram ur en tanke om att teknik kan skapa arrangemang som annars inte kan komma till en liten lokal på landsbygden, men som upplevelse kan mäta sig med en föreställning på plats. Därmed ges landsbygder tillgång till ett större utbud av både kultur och utbildning.

Riksteatern Halland har samarbetat med bland annat Hallands bygdegårdsdistrikt för att skapa ett turnerande teknikkit, bidra till teknisk utbildning för arrangörer och lokalhållare samt arbeta med påverkan för fiberutbyggnad och distansarrangemang. Projektet har bidragit till ett stärkt samarbete mellan Riksteatern, Bygdegårdarna och Folkets Hus och Parker, och gett ett innovativt sätt att stärka bygdegårdarnas möjligheter inom digitalisering.

Radioprogrammet På minuten direktsändning
Krogsered har redan fått besök av Sveriges Radios ”På Minuten”. Ullared är vår plats för operasändningar från Metropolitan.

Mål och vision

Kultur till alla

Oberoende av var man bor ska man i närheten av Folkets Hus, bygdegårdar, skolor och andra möteslokaler kunna uppleva eller skapa kultur med fiberbaserad distansanslutning – och helst dubbelriktat. Samma förutsättning ska finnas för utbildning av företagare, vuxna, barn och ungdomar.

Behöver man professionell entreprenörsutbildning i inlandet så bär vi den dit. Har man kurser i inlandet så ska man kunna erbjuda dessa i hela landet.

Utbildning till alla

Alla ska ha tillgång till utbildning där dom bor – det handlar både om Kulturskolan och alla som inte har möjlighet att resa till utbildningar i exempelvis Stockholm, Paris eller Melbourne.

Det går utmärkt med fiber

Om vi ska skapa Kulturskola och Scenkonst på distans så krävs samarbete med fiberägarna. Runt om i Halland finns gott om fiber och flera fiberöverföringar – men inget organiserat samarbete.
Vårt stora arbete kommer att vara att få kommuner och regionen att ta ansvar och koordinera ett fungerande kulturnät i Halland.

Överföring med kvalitet

Kultur och utbildning för alla – på lika villkor

Digital distansteknik –en teknik som öppnar möjligheter för nya kreativa möten över stora geografiska områden. Utan märkbar fördröjning i realtid och musik och utbildning med mycket hög bild och ljudkvalitet.

Vitalisera bygdegårdar och andra samlingslokaler

Med hjälp av lokala aktörer kan man identifiera potentiella utvecklingsmöjligheter för lokaler som i dag har begränsade användningsområden. Med resurssmarta sätt via distanstekniken kan man samverka kring professionell kompetens inom kommunal-eller näringsverksamhet. Exempelvis förbättrade konferensmöjligheter i glesbygd, och strategisk utveckling inom olika samhällsområden, exempelvis en ökad integration i hela regionen.

Halland ska vara en attraktiv plats

Ett rikt kultur- och föreningsliv är en förutsättning för att Halland ska vara en attraktiv plats både som besöksmål, men inte minst för folkhälsa och demokrati. Att genom digitalisering kunna ta del av kultur- och föreningsliv på distans över hela länet, kan bidra till ökad livskvalité och ökad tillväxt i glesbygden, och öka attraktionskraften i hela länet.

Vi jobbar alla tillsammans

Bidragsgivare och samarbetspartner till KUD

Riksteatern Halland – initiativtagare och projektägare

Hallands Bygdegårdsdistrikt – samverkanspart och styrgrupp

Stiftelsen Folkets Hubb – teknik och kompetensstöd

Kulturskolorna i Halland – undervisning till landsbygden

Föreningen KUD – en del av Riksteatern, arrangör

Bygdegårdsföreningar – lokalhållare

Falkenbergs Kulturskola – undervisning till landsbygden

Riksteatern – utbyggnad av ett kulturnät i hela landet

Remote North – Regionala kulturnät i Sverige och Norden

Folkets Hus och Parker – samverkar kring Live på Bio exempelvis Metropolitan till bygdegårdar/andra lokaler på landsbygden

Sveriges Radio – Krogsereds bygdegård har fått besök av Sveriges Radios ”På Minuten”

Halmstads Högskola och Högskolan i Eskilstuna gjorde det möjligt att Teater Hallands pjäs ”Bäst på jobbet” kunde utföras med en skådespelare i Halmstad och en i Eskilstuna interaktivt i realtid.

Folk och Kultur – seminarium kring digitalisering, interaktion i realtid med överföring 1:1 2019 och 2020 i Eskilstuna

Bidragsgivare