Om
KUD

En del av riksteatern

Föreningen KUD har bildats utifrån ett digitalt projekt mellan Riksteatern Halland och Bygdegårdsdistriktet.

 • Föreningen KUD är en Riksteaterförening som arrangerar digital kultur.
 • I Falkenberg finns även Falkenbergs Riksteaterförening som arrangerar scenkonst i stad och land.
 • KUD står för olika arrangemang som arrangeras digitalt.
 • KUD vill visa vikten av att kulturen når ut lokalt och regionalt.
 • KUD vill visa på kulturens drivkraft och innovation på landsbygden både utifrån kvalitet och hållbarhet.
 • Den digitala utvecklingen kan både stärka det lokala engagemanget och göra kulturen tillgänglig, något som kompletterar utbudet i landsbygdens samlingslokaler.

Digitalt arrangörsskap

KUD är den förening som Riksteatern kan använda för att kanalisera utbildningar av arrangörer och lokalhållare till att arrangera digitalt. Dessa utbildningar bör så klart vara digitala med interaktion i realtid.

Föreningen möjliggör för lokalhållare ute på landsbygden att bli mötesplatser för kultur live,
kultur digitalt, användning av samhällsnyttan och kulturskola på distans.

KUD fungerar som en länk för Riksteatern, Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar, Bygdegårdarna och andra samlingslokaler som kommer att bli betydelsefull för att vara i framkant kring att visa hur kulturföreningar kan arbeta med ett digitalt arrangörskap.

Live på storbild

Skådespelarna/föredragshållarna agerar mot en publik som finns i lokalen och på distans. Det är inte som att se på TV med närbilder och snabba klipp – det är som att vara där. Hade man agerat mot en TV-kamera hade det lika gärna kunnat vara inspelat.

En unik liveupplevelse på distans

Idag är tekniken så bra, så publiken och skådespelare känner varandras närhet. Man kan höra publiken och åhörarnas reaktioner, allt från skratt till tårar. Detta ger stor delaktighet och det blir en unik liveupplevelse tillsammans med alla andra i lokalen.

Teknik och möjligheter

Teknik att tillgå

KUD disponerar tillsammans med Stiftelsen Folkets Hubb två turnékit som kan användas för dubbelriktad digital visning på distans i Bygdegårdar och andra föreningslokaler. Ledig utrustning kan även bokas av kommuner och företag, men föreningarna har förtur.

 • Barco Digital biografprojektor 12C 2K med server
 • Panasonic HD-projektor 10000lumen RZ970

 

 • Kompletterande system:
  Projektionsduk 6m
 • QSC högtalare 5,1
 • Dolby ljudprocessor
 • Satellitmottagare för
 • FHP Digitala Hus
 • BlueRay-spelare
 • Digital hörslinga för lyssning i smart telefon

 

I samarbete med Stiftelsen Folkets Hubb finns även tillgång till videokameror och tekniksystem för dubbelriktad verksamhet med andra samlingslokaler.

Förutsättningar för liveöverföring och dubbelriktad kommunikation är att lokalen har fiberförbindelse som kan kompletteras med ett kommande kulturnät.
Alternativ för satellitmottagning eller enklare dubbelriktat möte över bredband finns
– dock inte för samspel/sång.

Kostnad turnékit i HD-kvalitet: 2 500:- för förening och 5 000:- för kommun/företag.
Kostnad turnékit i biografkvalitet: 5 000:- för förening och 10 000:- för kommun/företag.